Wprowadzenie

Tutorial powstał jako skrypt do warszatów »Typografia książki«, które prowadzę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedstawia on proces projektowania i realizacji książki beletrystycznej w programie Scribus.

Scribus jest bardzo niedopracowanym programem. Niektóre funkcje nie działają tak jak powinny, bądź nie działają w ogóle. Dlatego w wielu przypadkach konieczne okazywało się znajdowanie procedur niestandardowych.

Tutorial powinien być przeprowadzony od początku do końca, to znaczy raczej nie należy wykonywać konkretnych etapów bez wykonania poprzednich. Często nie opisuję z taką samą dokładnością czynności, które już wcześniej były wykonywane w innych okolicznościach.

Większość czynności projektowych opiera się szacunkach optycznych. Oczywiście wszystkie czynności można przybliżyć do dokładnych wartości matematycznych.

Korzystałem ze Scribusa w wersji 1.4.2 (stabilnej), zainstalowanym w Windows 8. Jeśli jakaś funkcja nie działała tak jak powinna, sprawdzałem, czy poprawiono jej zachowanie w Scribusie w wersji 1.5 SVN (eksperymentalnej), zaistalowanym w Ubuntu 12.04. We wszystkich przypadkach zamian niestety nie zauważyłem...