Normy

Normy Branżowe
 • BN-7401-01:73 Poligrafia. Podstawowe nazwy i określenia
 • BN-7401-02:71 Jednostki wielkości typograficznych. Nazwy i określenia
 • BN-7401-03:71 Materiały i procesy wydawnicze. Nazwy i określenia
 • BN-7401-04:71 Technika drukowania wypukłego. Zecerstwo. Nazwy i określenia
 • BN-7401-05:74 Technika drukowania wypukłego. Stereotypia. Nazwy i określenia
 • BN-7401-07:73 Podstawowe techniki drukowania. Wykonanie formy kopiowej. Nazwy i określenia
 • BN-7401-08:74 Technika drukowania wypukłego. Chemigrafia. Nazwy i określenia
 • BN-7401-09:72 Technika drukowania wklęsłego. Wykonanie formy drukowej. Nazwy i określenia
 • BN-7401-10:72 Technika drukowania płaskiego. Wykonanie formy drukowej. Nazwy i określenia
 • BN-7401-11:72 Technika drukowania płaskiego. Wykonanie formy drukowej. Nazwy i określenia
 • BN-7401-12:73 Galwanotechnika poligraficzna. Nazwy i określenia
 • BN-7401-13:73 Introligatorstwo przemysłowe. Nazwy i określenia
  [zastąpiona przez PN-P-55500:82]
 • BN-7401-14:75 Fotografia reprodukcyjna w poligrafii. Słownictwo
 • BN-7401-15:77 Pismo drukarskie. Podstawowe nazwy i określenia
 • BN-7401-16:78 Skanery poligraficzne Nazwy i określenia
 • BN-7401-17:86 Skład fotograficzny. Nazwy i określenia

 • BN-7442-01:64 Podstawki stereotypowe i kliszowe
 • BN-7442-02:65 Materiał zecerski. Pakowanie, przechowywanie i transport
 • BN-7442-03:77 Materiał zecerski. Pobieranie próbek do badań, poziom kontroli i plan badań
 • BN-7442-04:65 Materiał zecerski. Linia pisma
 • BN-7442-05:74 Materiał zecerski. Sprawdzanie równości linii pisma czcionek
 • BN-7442-06:65 Materiał zecerski. Sprawdzanie wymiarów
 • BN-7442-07:77 Materiał zecerski. Czcionki metalowe do składania ręcznego
 • BN-7442-08:77 Materiał zecerski. Linie mosiężne do składania ręcznego
 • BN-7442-09:77 Justunek metalowy do składania ręcznego
 • BN-7442-10:72 Proszek do rafinacji stopów drukarskich „Rafpol”
 • BN-7442-11:70 Rozkłady materiału zecerskiego w znormalizowanym wyposażeniu
 • BN-7442-12:71 Regały zecerskie. Regał do justunku długiego
 • BN-7442-13:72 Zecerstwo. Zasady ustalania kompletów czcionek
 • BN-7442-14:73 Czcionki i matryce. Rozmieszczenie podstawowych znaków matematycznych i chemicznych

 • BN-7481-01:75 Regały zecerskie podstawowe. Podział oznaczenia i asortyment
 • BN-7481-02:75 Regały zecerskie podstawowe. Skrzynie. Charakterystyka użytkowa
 • BN-7481-03:75 Regały zecerskie podstawowe. Szuflady kasztowe. Charakterystyka użytkowa
 • BN-7481-04:75 Regały zecerskie podstawowe. Szufelka. Charakterystyka użytkowa
 • BN-7481-05:75 Regały zecerskie podstawowe. Deska. Charakterystyka użytkowa
 • BN-7481-06:75 Regały zecerskie podstawowe. Listwy do łamania składu. Charakterystyka użytkowa
 • BN-7481-07:75 Regały zecerskie podstawowe. Nadbudówka. Charakterystyka użytkowa
 • BN-7481-08:75 Regały zecerskie podstawowe. Segment pomocniczy. Charakterystyka użytkowa
 • BN-7481-09:75 Regały zecerskie podstawowe. Króbki. Charakterystyka techniczna
 • BN-7481-10:71 Regały zecerskie. Wkład do szuflady kasztowej małej dla czcionek stojących
 • BN-7481-11:75 Regały zecerskie. Regał na odsypki
 • BN-7481-12:71 Zecerstwo. Szafka dla składacza maszynowego typ i i ii
 • BN-7481-13:75 Regały zecerskie podstawowe. Blaty. Charakterystyka użytkowa
 • BN-7481-14:75 Regały zecerskie podstawowe. Kasety. Charakterystyka użytkowa
Polskie Normy
 • PN-N-95005 Materiał zecerski. Linie. Określenia i wymiary
 • PN-N-95009 Wyposażenie zecerni. Kaszta rozkładowa. Polski układ króbek
 • PN-N-95011 Wyposażenie zecerni. Szufle zecerskie
 • PN-N-95012 Wyposażenie zecerni. Organek
 • PN-N-95013 Wyposażenie zecerni. Wierszowniki. Wymiary
 • PN-P-55010:70 Jednostki wielkości typograficznych
 • PN-P-55143:64 Stopnie materiału zecerskiego
 • PN-P-55141:74 Materiał zecerski do składania ręcznego. Zasady podziału i charakterystyka techniczna
 • PN-P-55143:64 Stopnie materiału zecerskiego
 • PN-P-55366:83 Zasady składania tekstów w języku polskim
 • PN-P-55500:82 Introligatorstwo przemysłowe. Terminologia.
  [zamiast BN-7401-13:73]
 • PN-P-55726:65 Kaszta zecerska duża. Polski rozkład tekstowy

Na szaro normy w serii, ale nieciekawe.

[wersja 2021-01-11]