Stopnie czcionek

Nazwa p. Etymologia
diament 4 Najkosztowniejsza w produkcji wielkość. Nazwa, pochodząca od średniowiecznego łacińskiego diamentum, ma to podkreślać. Czcionki tej wielkości odlano po raz pierwszy w Holandii w zakładzie grawera stempli i odlewnika Dirka Voskensa w 1700 roku.
perl 5 Stopnia tego użył po raz pierwszy Jannon w Sedanie (Jan z Sedanu) około roku 1627. Nazwa »peerel« dla tej wielkości czcionek występuje w amsterdamskim wzorniku pism węgierskich M. K. Tótfalusi z 1656 roku.
nonparel 6 Nazwa pochodzi z francuskiego nonpareille / nompareille (»niezrównane«, dosł. drobny druk). Wprowadził ją prawdopodobnie francuski drukarz Jean de Tournes z Lionu w 1574 roku. Stopnia tego użył po raz pierwszy Jan Froben w Bazylei w 1490 roku do druku Biblii w formacie ósemkowym.
kolonel 7 Nazwa wywodzi się z francuskiego colonel (pułkownik) lub niemieckiego Kolonel (filarek). Czcionki tej wielkości zastosowano po raz pierwszy w XVII wieku we Francji pod nazwą mignonne (milutki, ładniutki).
petit 8 Nazwa pochodzi z francuskiego petit (»małe«). Występuje we wzorniku norymberskiego odlewnika czcionek J.G. Baumanna z 1699 roku. Stopień ten był w wieku XVIII najmniejszym pismem w większości drukarń.
borgis 9 Nazwa wywodzi się od nazwiska francuskiego rysownika, ilustratora i drukarza Geofroy Tory de Bourges (1480-1544), który zastosował czcionki wielkości 9 punktów do złożenia swojego dzieła Champ Fleury z 1529, poświęconego alfabetowi i pismu języka francuskiego. Inna wersja mówi, że nazwa pochodzi z francuskiego burgeois (»mieszczanin«) lub włoskiego borghese (»mieszczaństwo«), ze względu na wykorzystanie czcionek wielkości 9 punktów do składania popularnych książek dla mieszczaństwa tych krajów w XVI wieku.
garmond 10 Nazwa to hołd dla Klaudiusza Garamonda, drukarza francuskiego i twórcy pięknych krojów pism w XVI wieku
cycero 12 Nazwa pochodzi nazwiska rzymskiego męża stanu, mówcy i filozofa Marka Tulliusza Cycerona, którego dzieło De Oratore złożono czcionkami wielkości 12 punktów i wydrukowano w oficynie niemieckiego drukarza Piotra Schöffera w roku 1465.
średnian 14 Nazwa pochodzi z niemieckiego Mitte czy Mittel (»środek«, »połowa«, »średnia«). Stopień ten był środkową wielkością pomiędzy cycerem i tercją, często używanymi w początkach drukarstwa.
tercja 16 Nazwa pochodzi z łacińskiego tercja (»trzecia«) i oznacza trzeci z kolei stopień pisma po cycerze i średnianie, najczęściej wykorzystywanymi w starym zecerstwie.
dwugarmond 20 Nazwa pochodzi z języka niemieckiego i utworzono ją współcześnie przez analogię do innych nazw stopni pisma w tym języku (na przykład Doppelcicero czy Doppelmittel). Tekst 42-wierszowej biblii Gutenberga składany był czcionką mniej więcej tej wielkości.
półkwadrat 24 Nazwę utworzono współcześnie ze względu na to, że pismo wielkości 24 punktów równe jest połowie kwadratu.
dwuśrednian 28 Nazwa pochodzi z języka niemieckiego (Doppelmittel) i oznacza podwójny średnian.
dwutercja 32 Nazwa pochodzi z języka niemieckiego (Doppeltertia) i oznacza podwójną tercję.
konkordans 36
kwadrat 48 Nazwa kwadrat oznacza jednostkę wtórną w systemie Didota równą 48 punktom.
misal 60
sabon 72 Nazwa jest hołdem dla Jacquesa Sabona, francuskiego projektanta czcionek i gisera, urodzonego w Lyonie w roku 1535.

[wersja 2021-01-11]